Knops koestert de band met het Caribische deel van het Koninkrijk. Alle eilanden zijn verschillend, dus er is maatwerk vereist. Hij hanteert daarbij het uitgangspunt: belonen als het goed gaat en helpen als het minder loopt.

Het ministerie van de staatssecretaris, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft een coördinerende taak ten aanzien van de andere delen van het Koninkrijk. Knops "duwt en trekt" bij andere ministeries en pleit voor samenhang en coördinatie. Hij is tevreden maar "het kan en moet altijd beter".

Koninkrijk

De Graaf (PVV) wil dat Nederland zorgt voor het vertrek van de andere landen uit het Koninkrijk. Zover willen anderen niet gaan, maar over de onderlinge verhoudingen binnen het Koninkrijk leeft wel ongenoegen. Voor Bosman (VVD) is het steeds een "persoonlijke frustratie" als een land in het Caribische deel zijn verantwoordelijkheid niet neemt en die doorschuift naar het Koninkrijk als geheel.

Van Raak (SP) wil, samen met de VVD-woordvoerder, een onderzoek naar de toekomst van het Koninkrijk. Hij is voor afspraken over een zo groot mogelijke autonomie van de landen, met het Koninkrijk alleen als uiterste vangnet.

Praktische maatregelen

Op verschillende terreinen zoekt Nederland, op verzoek, samen met de Caribische eilanden naar praktische oplossingen. Zo helpt Nederland het kennisniveau van ambtenaren en bestuurders te verhogen. Knops noemt integriteit als een aandachtspunt. Op financieel gebied stelt Nederland op verzoek financiële expertise ter beschikking. Van den Berg (CDA) benadrukt het belang van goede communicatie over de ondersteuning.

Wederopbouw Sint-Maarten

Voor de wederopbouw van Sint-Maarten na de orkaan Irma stelt Nederland via de Wereldbank geld ter beschikking. Dit garandeert volgens Knops toezicht op een doelmatige besteding van dat geld. Bovendien heeft de Wereldbank veel kennis over en ervaring met de nasleep van rampen.

Kuzu (DENK) wil versnelling van de wederopbouw. Diertens (D66) vraagt aandacht voor blijvende ondersteuning van de psychosociale zorg. Dat kan eventueel worden betaald uit de directe steun die Nederland ook verleent, zegt de staatssecretaris. Gelet op "de erbarmelijke omstandigheden" in de gevangenis van Sint-Maarten, vraagt Bisschop (SGP) om cellen in Nederland ter beschikking te stellen.

Kinderrechten

Structureel geld voor verankering van de kinderrechten ontbreekt, meent Kuiken (PvdA). Volgens Özütok (GroenLinks) is het niet alleen een geldkwestie, maar ook een coördinatiekwestie: het ministerie van BZK moet zijn coördinerende positie versterken.

Voor bevordering van de kinderrechten wordt via verschillende ministeries in samenwerking met UNICEF heel veel gedaan, stelt staatssecretaris Knops, bijvoorbeeld in de aanpak van huiselijk geweld en het bevorderen van naschoolse activiteiten en kinderopvang. Er is nog steeds geld voor die projecten, meldt de staatssecretaris. Als er een tekort dreigt, wil Van der Graaf (ChristenUnie) dat wordt gezorgd voor alternatieve financiering.

De Kamer sprak eerder, op 9 oktober, over de begroting. Zij stemt op 16 oktober over de moties en op een nader te bepalen datum over de begroting.

zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist