Adviezen aardbevingsrapport worden opgevolgd

28 april 2015, debat - Minister Kamp (Economische Zaken) werkt de aanbevelingen uit van het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid over de aardbevingsrisico's in Groningen. Niet alle fracties zijn tevreden over de omvang en de snelheid van de maatregelen.

De veiligheid van de Groningers heeft geen rol gespeeld bij de besluitvorming over de exploitatie van het Groninger gasveld. Dat is de hoofdconclusie van het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV). De raad bepleit onder meer een sterkere nadruk op veiligheid, betrokkenheid van meerdere ministeries bij de gaswinning en meer inbreng van burgers. Jan Vos (PvdA) is verheugd dat het kabinet de conclusies van de OVV onderschrijft en de aanbevelingen opvolgt, maar Van Tongeren (GroenLinks) mist urgentie. Kamp zegt dat hij druk bezig is met het omzetten van de raadsaanbevelingen in beleid en wettelijke regels. De minister is "welwillend, maar nog niet erg concreet", vindt Smaling (SP).

Gaswinningsplafond 2015 per 1 juli bekend

Maak een eind aan de "gasbingo" over het productieplafond, zegt Van Tongeren, en ga voor de maximale gaswinning daadwerkelijk uit van de veiligheid. Ook Mulder (CDA) en Klever (PVV) willen dat het plafond zo snel mogelijk verder omlaaggaat. Daar is Van Veldhoven (D66) het mee eens, maar zij wijst ook op het belang van leveringszekerheid. Ontwikkel scenario's die uitsluitend op de veiligheid gericht zijn, suggereert Ouwehand (PvdD). Kamp zegt per 1 juli op basis van een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een besluit te nemen over de maximale winning in 2015. Per januari 2016 wordt mogelijk op een ander systeem overgestapt waarin gasimport het uitgangspunt is.

Pleidooi voor betere schadeafhandeling

Klever wil dat bewoners met aardbevingsschade kunnen kiezen tussen versteviging van hun huis, uitkoop of niets doen. Bied zicht op een oplossing en niet op een procedure, zegt Bosman (VVD). Dik (ChristenUnie) vraagt zich af wanneer de mensen eindelijk veilig kunnen wonen. Öztürk (GrKÖ) denkt dat het beter is om mensen te laten verhuizen naar een veiliger gebied. Dat laatste vindt de minister geen goed idee. Bij het herstel wordt volgens hem begonnen bij de zwakste woningen in het kerngebied. Soms is vervanging dan beter dan herstel. Eind 2015 hoopt Kamp een oplossing te hebben bereikt voor een aantal complexe schadegevallen.

De Kamer stemt op 30 april over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
Naar boven