Overige kamerstukken

Zoekresultaten (13.038)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over het integraal plan om statushouders te faciliteren in de zorg te gaan werken (Kamerstuk 29282-551)

Verslag van een schriftelijk overleg over het integraal plan om statushouders te faciliteren in de zorg te gaan werken (Kamerstuk 29282-551).

2024D07740

Overige Kamerstukken

Convocatie petitieaanbieding 'Afschaffen Eigen Risico' - 5 maart 2024, 13.45-14.00 uur

Convocatie petitieaanbieding 'Afschaffen Eigen Risico' - 5 maart 2024, 13.45-14.00 uur. Den Haag, 29 februari 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Activiteit: Petitie Datum: dinsdag 5 maart 2024 Tijd: 13.45 - 14.00 uur...

2024D07434

Overige Kamerstukken

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Aan bewindspersoon - reactie vragen. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.vws@tweedekamer.nl Commissie VWS Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plaats en datum: Den Haag, 28 februari...

2024D07190

Overige Kamerstukken

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Aan bewindspersoon - reactie vragen. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.vws@tweedekamer.nl Commissie VWS

2024D07191

Overige Kamerstukken

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Aan bewindspersoon - reactie vragen. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.vws@tweedekamer.nl Commissie VWS Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plaats en datum: Den Haag, 29 februari...

2024D07188

Overige Kamerstukken

Convocatie commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg - 6 maart 2024, 14.30-18.30 uur

Convocatie commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg - 6 maart 2024, 14.30-18.30 uur. Den Haag, 28 februari 2024 Noot: Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bewindspersonen: minister van Volksgezondheid...

2024D07167

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking - d.d. 6 maart 2024, 14.00 uur

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking - d.d. 6 maart 2024, 14.00 uur. Den Haag, 28 februari 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Activiteit: Inbreng...

2024D07113

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng verslag Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard (TK 36503)

Convocatie inbreng verslag Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard (TK 36503). Den Haag, 28 februari 2024 Aan...

2024D07092

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Reactie op verzoek commissie over een brief die naar het mensenrechtencomité van de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) is gestuurd over de Backpay-regeling uit 2015 - d.d. 22 maart 2024, 14.00 uur

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Reactie op verzoek commissie over een brief die naar het mensenrechtencomité van de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) is gestuurd over de Backpay-regeling uit 2015 - d.d. 22...

2024D07121

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen - d.d. 21 maart 2024, 14.00 uur

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen - d.d. 21 maart 2024, 14.00 uur. Den Haag, 28 februari 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Activiteit: Inbreng schriftelijk overleg Datum...

2024D07117

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Speelgoedverordening (Kamerstuk 22112-3795)

Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Speelgoedverordening (Kamerstuk 22112-3795). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3900 VERSLAG VAN EEN...

2024D06783

Overige Kamerstukken

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van VWS

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van VWS. Commissie VWS 22 februari 2024 Commissie VWS 22 februari 2024 betreft Lijst van nieuwe EU-voorstellen betreft Lijst van nieuwe EU-voorstellen Lijst van nieuwe EU-voorstellen De Europese Commissie...

2024D06602

Overige Kamerstukken

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 28 februari 2024

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 28 februari 2024. DEFINITIEF OVERZICHT VERZOEKEN COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Woensdag 28 februari 2024, bij aanvang procedurevergadering om 10.15 uur: het lid WESTERVELD (GroenLinks-PvdA)...

2024D06364

Overige Kamerstukken

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Stand van zaken versterking huisartsenzorg (Kamerstukken 33578/31765, nr. 112)

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Stand van zaken versterking huisartsenzorg (Kamerstukken 33578/31765, nr. 112). 2024D06322 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond bij enkele...

2024D06322