Moties

Zoekresultaten (47.093)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Motie van het lid Van der Werf over onderzoeken op welke manier meer maatwerk en flexibiliteit gecreëerd kan worden in het personeelsbeleid en het LFNP

Motie van het lid Van der Werf over onderzoeken op welke manier meer maatwerk en flexibiliteit gecreëerd kan worden in het personeelsbeleid en het LFNP. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1106 MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de

2022D30340

Moties

Motie van het lid Azarkan over een plan van aanpak om te bewerkstelligen dat iedere agent het handelingskader professioneel controleren kent en de Proco-app gebruikt

Motie van het lid Azarkan over een plan van aanpak om te bewerkstelligen dat iedere agent het handelingskader professioneel controleren kent en de Proco-app gebruikt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1105 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende

2022D30339

Moties

Motie van het lid Ellemeet c.s. over afzien van de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem per 2023

Motie van het lid Ellemeet c.s. over afzien van de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem per 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 777 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat chronisch zieke patiënten

2022D29862

Moties

Motie van het lid Hammelburg c.s. over met de Oekraïense autoriteiten de specifieke behoefte voor acuut herstel van vitale infrastructuur en graanuitvoer in kaart brengen

Motie van het lid Hammelburg c.s. over met de Oekraïense autoriteiten de specifieke behoefte voor acuut herstel van vitale infrastructuur en graanuitvoer in kaart brengen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 045 Situatie in de Oekraïne Nr. 98 MOTIE VAN HET LID HAMMELBURG C.S. Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de

2022D30306

Moties

Motie van het lid Azarkan over er op toe zien dat de aangenomen motie over een halfjaarlijkse rapportage over de door de Proco-app verzamelde gegevens met prioriteit door de politie wordt uitgevoerd

Motie van het lid Azarkan over er op toe zien dat de aangenomen motie over een halfjaarlijkse rapportage over de door de Proco-app verzamelde gegevens met prioriteit door de politie wordt uitgevoerd. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1104 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer,

2022D30337

Moties

Motie van het lid Hijink over het verhogen van de zak- en kleedgeldregeling

Motie van het lid Hijink over het verhogen van de zak- en kleedgeldregeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1159 MOTIE VAN HET LID HIJINK Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat veel mensen moeite hebben om de kosten van zorg en bijkomende

2022D29853

Moties

Motie van de leden Thijssen en Van der Lee over financiële steun voor de wederopbouw van Oekraïne voor het overgrote deel uit additionele middelen financieren

Motie van de leden Thijssen en Van der Lee over financiële steun voor de wederopbouw van Oekraïne voor het overgrote deel uit additionele middelen financieren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 045 Situatie in de Oekraïne Nr. 100 MOTIE VAN DE LEDEN THIJSSEN EN VAN DER LEE Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de

2022D30312

Moties

Motie van de leden Van der Lee en Thijssen over onderzoeken welke maatregelen in EU-verband kunnen worden getroffen om de speculatie op commodities tegen te gaan

Motie van de leden Van der Lee en Thijssen over onderzoeken welke maatregelen in EU-verband kunnen worden getroffen om de speculatie op commodities tegen te gaan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 045 Situatie in de Oekraïne Nr. 99 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN THIJSSEN Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de

2022D30309

Moties

Motie van het lid Den Haan over de Kamer volledig informeren over de gevolgen van de GVS-herziening voordat de regering definitief overgaat tot besluitvorming

Motie van het lid Den Haan over de Kamer volledig informeren over de gevolgen van de GVS-herziening voordat de regering definitief overgaat tot besluitvorming. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 778 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging,

2022D29863

Moties

Motie van het lid Agema over het toevoegen van de coronazorgkosten aan de staatsschuld

Motie van het lid Agema over het toevoegen van de coronazorgkosten aan de staatsschuld. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1160 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de coronazorgkosten toe te voegen aan de staatsschuld en

2022D29854

Moties

Motie van het lid Agema over de rekening voor de inhaalzorg toevoegen aan de staatsschuld

Motie van het lid Agema over de rekening voor de inhaalzorg toevoegen aan de staatsschuld. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1161 MOTIE VAN HET LID AGEMA Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de rekening voor de inhaalzorg toe te voegen aan de

2022D29855

Moties

Motie van de leden Hijink en Ellemeet over een stijging van de nominale premie in 2023 te voorkomen

Motie van de leden Hijink en Ellemeet over een stijging van de nominale premie in 2023 te voorkomen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1158 MOTIE VAN DE LEDEN HIJINK EN ELLEMEET Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit berekeningen van het

2022D29852

Moties

Motie van de leden Den Haan en Kuzu over voorstellen om de prijs van hulpmiddelen die door de arts worden voorgeschreven naar beneden te brengen of te maximeren

Motie van de leden Den Haan en Kuzu over voorstellen om de prijs van hulpmiddelen die door de arts worden voorgeschreven naar beneden te brengen of te maximeren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1157 MOTIE VAN DE LEDEN DEN HAAN EN KUZU Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de

2022D29851

Moties

Motie van het lid Azarkan over onderzoeken op welke wijze de klachtenprocedure onafhankelijker gemaakt kan worden

Motie van het lid Azarkan over onderzoeken op welke wijze de klachtenprocedure onafhankelijker gemaakt kan worden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 628 Politie Nr. 1103 MOTIE VAN HET LID AZARKAN Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de eerste fase van de klachtenprocedure ruim

2022D30336

Moties

Motie van het lid Stoffer over een deel van de Noordzeeakkoord-middelen voorlopig beschikbaar houden voor een eventuele saneringsregeling voor de garnalenvisserij op de Noordzee

Motie van het lid Stoffer over een deel van de Noordzeeakkoord-middelen voorlopig beschikbaar houden voor een eventuele saneringsregeling voor de garnalenvisserij op de Noordzee. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 675 Zee- en kustvisserij Nr. 211 MOTIE VAN HET LID STOFFER Voorgesteld 7 juli 2022 De Kamer, gehoord de

2022D30352

Naar boven