Moties

Zoekresultaten (54.532)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Gewijzigde motie van het lid Martens-America over de huidige erkenningsperiode met één jaar verlengen (t.v.v. 32827-303)

Gewijzigde motie van het lid Martens-America over de huidige erkenningsperiode met één jaar verlengen (t.v.v. 32827-303). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 32 827 Toekomst mediabeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MARTENS-AMERICA Ter vervanging...

2024D20494

Moties

Motie van het lid Martens-America over de huidige concessieperiode met één jaar verlengen

Motie van het lid Martens-America over de huidige concessieperiode met één jaar verlengen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 827 Toekomst mediabeleid Nr. 303 MOTIE VAN HET LID MARTENS-AMERICA Voorgesteld 21 mei 2024 De...

2024D20344

Moties

Motie van de leden Ceder en Krul over bij een eventuele hervorming van het publieke omroepbestel een stevige positionering van omroepverenigingen waarborgen

Motie van de leden Ceder en Krul over bij een eventuele hervorming van het publieke omroepbestel een stevige positionering van omroepverenigingen waarborgen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 827 Toekomst mediabeleid Nr. 304 MOTIE...

2024D20347

Moties

Motie van het lid Thijssen over inzetten op Europees industriebeleid en pleiten voor het vrijmaken van gemeenschappelijke financiële middelen daarvoor

Motie van het lid Thijssen over inzetten op Europees industriebeleid en pleiten voor het vrijmaken van gemeenschappelijke financiële middelen daarvoor. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 605 MOTIE VAN...

2024D20300

Moties

Motie van het lid Boswijk over het in kaart brengen van de knelpunten voor adequate informatiedeling tussen zorgaanbieders in de forensische zorg en zorgen voor een wettelijke grondslag

Motie van het lid Boswijk over het in kaart brengen van de knelpunten voor adequate informatiedeling tussen zorgaanbieders in de forensische zorg en zorgen voor een wettelijke grondslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24...

2024D20322

Moties

Motie van de leden Ellian en Wilders over de ebi in Vught uitbreiden zodat vergaande compartimentering mogelijk is

Motie van de leden Ellian en Wilders over de ebi in Vught uitbreiden zodat vergaande compartimentering mogelijk is. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 956 MOTIE VAN DE LEDEN ELLIAN...

2024D20319

Moties

Motie van het lid Uitermark over bij het oproepen van zelfmelders prioriteit geven aan specifieke daders

Motie van het lid Uitermark over bij het oproepen van zelfmelders prioriteit geven aan specifieke daders. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 960 MOTIE VAN HET LID UITERMARK Voorgesteld 21...

2024D20324

Moties

Motie van de leden Van Nispen en Dobbe over voldoende domeinoverstijgende financiering om zorg en behandeling en de aansluiting tussen straf en zorg te verbeteren

Motie van de leden Van Nispen en Dobbe over voldoende domeinoverstijgende financiering om zorg en behandeling en de aansluiting tussen straf en zorg te verbeteren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 587 Justitiële Inrichtingen...

2024D20323

Moties

Motie van het lid Martens-America over bij hervorming van de lokale omroepen het totale medialandschap versterken en het online takenpakket van lokale omroepen afbakenen tot audiovisueel aanbod

Motie van het lid Martens-America over bij hervorming van de lokale omroepen het totale medialandschap versterken en het online takenpakket van lokale omroepen afbakenen tot audiovisueel aanbod. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 827...

2024D20340

Moties

Motie van de leden Uitermark en Faber-van de Klashorst over capaciteitsverlof niet opnemen in de Rtvi

Motie van de leden Uitermark en Faber-van de Klashorst over capaciteitsverlof niet opnemen in de Rtvi. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 961 MOTIE VAN DE LEDEN UITERMARKT EN FABER...

2024D20375

Moties

Motie van het lid Thijssen over circulariteit, klimaatneutraliteit en sociale voorwaarden integraal onderdeel maken van de Europese aanbestedingsrichtlijnen

Motie van het lid Thijssen over circulariteit, klimaatneutraliteit en sociale voorwaarden integraal onderdeel maken van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 606 MOTIE VAN HET LID...

2024D20301

Moties

Motie van het lid Lahlah c.s. over voortzetting van onderwijs voor jongeren in volwassenendetentie

Motie van het lid Lahlah c.s. over voortzetting van onderwijs voor jongeren in volwassenendetentie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 957 MOTIE VAN HET LID LAHLAH C.S. Voorgesteld 21 mei...

2024D20321

Moties

Motie van het lid Martens-America over de Kamer voorzien van een toelichting op de keuzes voor categorieën die in de begroting van de NPO worden gehanteerd

Motie van het lid Martens-America over de Kamer voorzien van een toelichting op de keuzes voor categorieën die in de begroting van de NPO worden gehanteerd. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 827 Toekomst...

2024D20341

Moties

Gewijzigde motie van het lid Olger van Dijk over de Stichting van de Arbeid laten adviseren over de toekomst van de reiskostenvergoeding van het woon-werkverkeer (t.v.v. 31305-455)

Gewijzigde motie van het lid Olger van Dijk over de Stichting van de Arbeid laten adviseren over de toekomst van de reiskostenvergoeding van het woon-werkverkeer (t.v.v. 31305-455). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 31 305...

2024D20142

Moties

Gewijzigde motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (t.v.v. 36128-16)

Gewijzigde motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421) terugdraaien (t.v.v. 36128-16). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 128 Voorstel van wet van...

2024D20117