Moties

Zoekresultaten (49.692)

U zoekt in Kamerstukken, Moties

Hieronder vindt u een overzicht van alle ingediende moties. Als u doorklikt op een motie kunt u ook de activiteit waarbij de motie is ingediend, de stemmingsuitslagen en gerelateerde documenten vinden. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking) van de motie.

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen. Uiteindelijk worden alle moties in stemming gebracht.

Moties

Nader gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over veranderingen van achternamen financieren en DNA-onderzoek faciliteren (t.v.v. 36284-9)

Nader gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over veranderingen van achternamen financieren en DNA-onderzoek faciliteren (t.v.v. 36284-9). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 284 Slavernijverleden Nr. NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 9 Voorgesteld De

2023D03360

Moties

Gewijzigde motie van het lid Stoffer over het plan van aanpak voor de eerste tranche van het vlootvervangingsprogramma zo snel als mogelijk naar de Kamer sturen (t.v.v. 31409-391)

Gewijzigde motie van het lid Stoffer over het plan van aanpak voor de eerste tranche van het vlootvervangingsprogramma zo snel als mogelijk naar de Kamer sturen (t.v.v. 31409-391). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID STOFFER Ter vervanging van die gedrukt onder nr.

2023D03335

Moties

Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over in de opdracht voor het herdenkingscomité meerjarig aandacht voor blijvende saamhorigheid tussen gemeenschappen in het Koninkrijk en Suriname opnemen (t.v.v. 36284-7)

Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over in de opdracht voor het herdenkingscomité meerjarig aandacht voor blijvende saamhorigheid tussen gemeenschappen in het Koninkrijk en Suriname opnemen (t.v.v. 36284-7). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 284 Slavernijverleden Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. Ter

2023D03329

Moties

Motie van het lid Westerveld c.s. over het budget voor jeugdbescherming niet verlagen

Motie van het lid Westerveld c.s. over het budget voor jeugdbescherming niet verlagen. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 096 Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Kuiken, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt Nr. 7 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. Voorgesteld tijdens het

2023D03302

Moties

Motie van de leden Kwint en Westerveld over toevoeging van een zelfgekozen advocaat voor rechtzoekenden via de Raad voor Rechtsbijstand

Motie van de leden Kwint en Westerveld over toevoeging van een zelfgekozen advocaat voor rechtzoekenden via de Raad voor Rechtsbijstand. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 096 Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Kuiken, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt Nr. 9 MOTIE VAN DE

2023D03305

Moties

Motie van het lid Kwint over komen tot verplichte rechterlijke toetsing bij terug- of overplaatsing van een kind na minimaal een jaar verblijf

Motie van het lid Kwint over komen tot verplichte rechterlijke toetsing bij terug- of overplaatsing van een kind na minimaal een jaar verblijf. TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 096 Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Kuiken, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt Nr. 8 MOTIE

2023D03303

Moties

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over betrekken van een brede diversiteit aan burgers uit Nederland, Suriname en het Caribische gedeelte van het Koninkrijk bij het bespreken van wat er achter de komma nodig is (t.v.v. 36284-11)

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over betrekken van een brede diversiteit aan burgers uit Nederland, Suriname en het Caribische gedeelte van het Koninkrijk bij het bespreken van wat er achter de komma nodig is (t.v.v. 36284-11). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 284 Slavernijverleden Nr. GEWIJZIGDE MOTIE

2023D03202

Moties

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over het CARICOM-tienpuntenplan expliciet behandelen in dialogen met nazaten (t.v.v. 36284-12)

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over het CARICOM-tienpuntenplan expliciet behandelen in dialogen met nazaten (t.v.v. 36284-12). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 284 Slavernijverleden Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 12 Voorgesteld De Kamer,

2023D03167

Moties

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over veranderingen van achternamen financieren en DNA-onderzoek faciliteren (t.v.v. 36284-9)

Gewijzigde motie van het lid Sylvana Simons c.s. over veranderingen van achternamen financieren en DNA-onderzoek faciliteren (t.v.v. 36284-9). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 284 Slavernijverleden Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 9 Voorgesteld De Kamer,

2023D03166

Moties

Gewijzigde motie van het lid Leijten over langdurige Nederlandse betrokkenheid bij het behoud van materieel en immaterieel erfgoed van de slavernij- en koloniale geschiedenis (t.v.v. 36284-6)

Gewijzigde motie van het lid Leijten over langdurige Nederlandse betrokkenheid bij het behoud van materieel en immaterieel erfgoed van de slavernij- en koloniale geschiedenis (t.v.v. 36284-6). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 36 284 Slavernijverleden Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN Ter vervanging van die gedrukt

2023D03168

Moties

Gewijzigde motie van het lid Van Kent over onderzoeken hoe wordt omgegaan met smartengeld binnen de Participatiewet in verband met de inkomens- en vermogenstoets (t.v.v. 34352-275)

Gewijzigde motie van het lid Van Kent over onderzoeken hoe wordt omgegaan met smartengeld binnen de Participatiewet in verband met de inkomens- en vermogenstoets (t.v.v. 34352-275). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN KENT Ter vervanging van

2023D02898

Moties

Gewijzigde motie van de leden Kathmann en Sylvana Simons over het in beeld brengen van de potentiële doelgroep van basisbanen (t.v.v. 34352-269)

Gewijzigde motie van de leden Kathmann en Sylvana Simons over het in beeld brengen van de potentiële doelgroep van basisbanen (t.v.v. 34352-269). TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2022-2023 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KATHMANN EN SYLVANA SIMONS Ter vervanging van die gedrukt onder

2023D02891

Moties

Motie van het lid Van der Plas over een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie

Motie van het lid Van der Plas over een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 30 175 Luchtkwaliteit Nr. 436 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS Voorgesteld 26 januari 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog veel onzekerheid is over de

2023D02867

Moties

Motie van het lid Van Esch over een tijdpad voor het uitfaseren van houtstook in woningen

Motie van het lid Van Esch over een tijdpad voor het uitfaseren van houtstook in woningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 30 175 Luchtkwaliteit Nr. 430 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH Voorgesteld 26 januari 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat houtstook veel milieuvervuiling en gezondheidsschade

2023D02861

Moties

Motie van het lid Sylvana Simons over het in 2023 verhogen van de sociale uitkeringen naar het reële sociaal minimum

Motie van het lid Sylvana Simons over het in 2023 verhogen van de sociale uitkeringen naar het reële sociaal minimum. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 Nr. 50 MOTIE VAN HET LID SYLVANA SIMONS Voorgesteld 26

2023D02570

Naar boven