Motie : Motie van het lid Postma over met een voorstel komen om de vangnetregeling in deze wet te plaatsen, met daarbij een definitie van een "redelijke prijs"

Download

Indieners

Activiteiten

Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) - systeem

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00