Motie : Motie van het lid Kostic over niet instemmen met het Commissievoorstel over nieuwe genomische technieken voordat het onderzoek daarnaar is afgerond en de resultaten ervan zijn gewogen

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 76
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Tegen
NSC 20 Tegen
D66 9 Tegen
BBB 7 Tegen
CDA 5 Tegen
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Tegen
DENK 3 Voor
FVD 3 Voor
PvdD 3 Voor
SGP 3 Tegen
Volt 2 Tegen
JA21 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1638 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad van 29 april 2024 te Luxemburg (Kamerstuk 21501-32-1637)

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

22112-3920 Reactie op de motie-Kostic over niet instemmen met het Commissievoorstel over nieuwe genomische technieken voordat het onderzoek daarnaar is afgerond en de resultaten ervan zijn gewogen (Kamerstuk 36410-XIV-89)

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat Tuinbouw, Visserij en Biotechnologie (CD 8/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:36

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw- en Visserijraad (30 april)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Landbouw- en Visserijraad (29/30 april) - OMGEZET IN SO inbrengtermijn 22/4

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Tuinbouw, visserij en biotechnologie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00