Motie : Motie van het lid Kathmann over een duidelijk overzicht uitwerken van hoe toegang tot overheidsinformatie nu in verschillende wetten is vastgelegd

Download

Indieners

Activiteiten

Wet implementatie Open data richtlijn (Kamerstuk 36382)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00