Motie : Motie van het lid Dassen over in Europees verband pleiten voor de ontwikkeling van een wholesale-variant van de digitale euro

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-07-2023 Verslag Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 maart 2024 en nazending beslisnota

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Brief regering

21501-02-2839 Verslag van de Raad Algemene Zaken van 20 februari 2024

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Raad Algemene Zaken d.d. 19 maart 2024

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30