Motie : Motie van de leden Stoffer en Krul over het toezicht op informeel onderwijs enkel en alleen richten op broedplaatsen van radicalisering en strijdigheid met de democratische rechtsorde

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 87
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Vergissing
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor Vergissing
VVD 24 Tegen
NSC 20 Tegen
D66 9 Tegen
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Tegen
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Tegen
FVD 3 Voor
PvdD 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Tegen
JA21 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-VIII-116 Reactie op het verzoek gedaan tijdens de stemmingen van 23 januari 2024 door van het lid Stoffer over het uitvoeren van de motie met Kamerstuk 36410-VIII-99

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36 410-VIII) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15