Motie (gewijzigd/nader) : Nader gewijzigde motie van het lid Joseph c.s. over ervoor zorgen dat de NZa de nu al verzamelde HoNOS+-data vernietigt en voortaan slechts gebruikmaakt van geaggregeerde data (t.v.v. 25424-696)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Agnes Joseph, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Sarah Dobbe, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25424-703 Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Joseph c.s. over ervoor zorgen dat de NZa de nu al verzamelde HoNOS+-data vernietigt en voortaan slechts gebruikmaakt van geaggregeerde data (Kamerstuk 25424-696)

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00