Motie : Motie van de leden Maatoug en Grinwis over verder werken aan voorstellen voor inkomensonafhankelijke en inkomensafhankelijke directe financiering van kinderopvang

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Senna Maatoug, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31322-530 Toekomst financieringsstelsel kinderopvang

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Kinderopvang

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00