Motie : Motie van het lid Flach c.s. over zich sterk maken voor halvering van de voorgenomen korting op het tongquotum voor de Noordzeevisserij

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  André Flach, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Jeanet Nijhof-Leeuw, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Eline Vedder, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

21501-32-1618 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 januari 2024, over Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-32-1610 Verslag Landbouw- en Visserijraad 10 tot en met 12 december 2023

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

22112-3874 Vangstmogelijkheden 2024: akkoord met Verenigd Koninkrijk bereikt inclusief tong

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45