Motie : Motie van het lid Pouw-Verweij over een pilot in één zorgregio over onnodig lange administratieve procedures

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29515-491 Intensivering (Ont)Regel de Zorg

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Activiteiten

Tweeminutendebat Integraal Zorgakkoord (CD 11/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:35

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30