Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over voldoende middelen beschikbaar stellen om te komen tot een klimaatadaptatieplan voor de BES-eilanden t.v.v. 36410-IV-18

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Don Ceder, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J. Wuite, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30