Motie : Motie van het lid Akerboom over zich inzetten voor keuzevrijheid voor de consument, een gentechvrije biologische sector en het tegengaan van monopolisering van ons voedsel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.S. Akerboom, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-32-1602 Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023 en ontwikkelingen in de EU-besprekingen over Commissievoorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00