Statenpassage

Motie : Motie van het lid Sneller c.s. over spoedig inzichtelijk maken hoe de vergoedingen voor sociaal advocaten kunnen meelopen in de reeds bestaande uitvoeringscorrecties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Joost Sneller, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Don Ceder, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31753-286 Voortgang stelselvernieuwing rechtsbijstand

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

31753-283 Uitvoering motie van het lid Sneller c.s. over nog dit jaar een noodinvestering in de sociale advocatuur doen (Kamerstuk 31753-276)

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand (CD 14/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30