Motie : Motie van het lid Van Campen c.s. over het breder toestaan van de bevissing van de Amerikaanse rivierkreeft

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Thom van Campen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1386 KNMI'23-klimaatscenario’s en doorwerking in Rijksbeleid

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

26407-151 Beleidsreactie op evaluatie Exotenverordening en IPBES-rapport over invasieve exoten

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Brief regering

36410-XIV-79 Opvolging van de motie van het lid Van Campen c.s. over het breder toestaan van de bevissing van de Amerikaanse rivierkreeft (Kamerstuk 36410-XIV-12)

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Brief regering

26407-150 Tiende Conferentie van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Activiteiten

Tweeminutendebat Aantal ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid (36200-XIV-123)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:15

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30