Motie : Motie van het lid Van der Plas over de bestrijding van invasieve exoten landelijk aanpakken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1386 KNMI'23-klimaatscenario’s en doorwerking in Rijksbeleid

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

26407-151 Beleidsreactie op evaluatie Exotenverordening en IPBES-rapport over invasieve exoten

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Brief regering

26407-150 Tiende Conferentie van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Activiteiten

Tweeminutendebat Aantal ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid (36200-XIV-123)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:15

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30