Motie : Motie van het lid Tjeerd de Groot over voor de start van de formatie maatregelen uitwerken om het doel voor 2025 voor het areaal stikstofgevoelige natuur te halen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34682-190 Reactie op verzoek commissie over het NPLG en de stikstofmaatregelen

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Brief regering

35334-291 Publicatie rapportages in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Brief regering

34682-187 Appreciatie ex ante evaluatie NPLG

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Brief regering

33576-365 Invulling aan de motie van het lid Tjeerd de Groot over voor de start van de formatie maatregelen uitwerken om het doel voor 2025 voor het areaal stikstofgevoelige natuur te halen (Kamerstuk 35334-273)

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Brief regering

33576-358 Publicatie monitoringrapportage stikstofreductie op Natura 2000- gebieden 2023

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Activiteiten

Tweeminutendebat Stikstof, NPLG en Natuur (CD 7/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Debat over het landbouw- en natuurbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00