Motie : Motie van het lid Christine Teunissen c.s. over van de Europese Commissie eisen dat de EU-ontbossingsverordening niet wordt ondermijnd door de EU-Mercosur-onderhandelingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Christine Teunissen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Joris Thijssen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Laura Bromet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

21501-32-1618 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 januari 2024, over Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-32-1610 Verslag Landbouw- en Visserijraad 10 tot en met 12 december 2023

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-32-1602 Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023 en ontwikkelingen in de EU-besprekingen over Commissievoorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1599 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023 (eerste deel) (Kamerstuk 21501-32-1597)

Indiener M. Amhaouch, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023 (Kamerstuk 21501-32-1597)

Indiener M. Amhaouch, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-32-1597 Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Landbouw- en Visserijraad 20 november (en 11/12 december)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20