Motie : Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over onderzoeken welke belemmeringen jongeren ervaren om toe te treden tot pensioenfondsbesturen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S. Warmerdam, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32043-637 Verzamelbrief pensioenonderwerpen voorjaar 2024

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief regering

32043-626 Herziene Code Pensioenfondsen

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Activiteiten

Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 21/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25