Motie : Motie van het lid Bikker c.s. over uitwerken welke varianten denkbaar zijn om het kopen van seks enkel toe te staan voor ingezetenen van Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A. Kuik, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Lilian Helder, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie (CD 17/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40