Statenpassage

Motie : Motie van het lid Kuzu over in EU-verband pleiten voor een Risk Treatment door de European Union Agency for Cybersecurity

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2705 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juli 2023

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat China (CD 6/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 oktober 2023

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00