Statenpassage

Motie : Motie van het lid Madlener over een effectief ov-reisverbod voor ernstige overlastgevers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Barry Madlener, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28642-110 Toename incidenten en afname veiligheidsgevoel in het OV

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 01:00

Tweeminutendebat Spoor (CD 8/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Openbaar vervoer en taxi

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00