Statenpassage

Motie : Motie van het lid Palland c.s. over bezien of de opvang van alle peuters van 2 tot 4 jaar voor twee dagen in de week kan worden gerealiseerd met een algemeen toegangsrecht

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  H.M. Palland, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Don Ceder, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Barbara Kathmann, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31322-511 Verslag van een schriftelijk overleg over de impactanalyses van het concept-stelselontwerp financieringsstelsel kinderopvang (Kamerstuk 31322-506)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

31322-512 Stand van zaken herziening financieringsstelsel kinderopvang

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Tweeminutendebat Kinderopvang (CD 10/5 en 16/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Kinderopvang

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00