Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van der Woude c.s. over duidelijkheid omtrent het aanvragen van een NWO-beurs na het ontvangen van een starters- en stimuleringsbeurs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R. Bisschop, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31288-1099 Reactie op het rapport 'Investeren in de basis' van de adviescommissiestarters- en stimuleringsbeurzen

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31288-1065 Adviesrapport 'Investeren in de basis' van de commissie starters- en stimuleringsbeurzen

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Tweeminutendebat Wetenschapsbeleid (CD 18/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Onderzoeks- en wetenschapsbeleid.

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30