Motie (gewijzigd/nader) : Nader gewijzigde motie van het lid Van der Plas over zich actief blijven verzetten tegen de Verordening Natuurherstel met daarin het verslechteringsverbod (t.v.v. 21501-32-1536)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-08-928 Wijzigingen Natuurherstelverordening

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Verslag van een commissiedebat

21501-08-905 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2023, over Milieuraad op 20 juni 2023

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

21501-08-906 Verslag Milieuraad 20 juni 2023

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

21501-08-901 Geannoteerde agenda Milieuraad van 20 juni 2023 te Luxemburg

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Landbouw- en Visserijraad 30 mei

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Milieuraad op 20 juni 2023

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Milieuraad op 16 oktober 2023

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30