Motie : Motie van de leden Van der Graaf en Krul over in de strategie inzake vrijwillig fietshelmgebruik in het bijzonder aandacht besteden aan ouderen, schoolgaande kinderen en bestuurders van elektrische fietsen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Harmen Krul, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29398-1059 Stand van zaken verkeersveiligheid voorjaar 2023

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Verkeersveiligheid en wegen (CD 6/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Verkeersveiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45