Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Van Baarle over altijd aangeven of een overheidsbesluit gebaseerd is op een algoritme of op risicoprofilering (t.v.v. 29279-760)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Stephan van Baarle, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Brief aan de staatssecretaris BZK inzake verzoek om technische brief door ambtenaren van het ministerie

Indiener L. Boeve , griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Uitgaande brief aan de Staatssecretaris BZK d.d. 25 januari 2024 - verzoek om schriftelijke reactie te ontvangen waarin wordt aangegeven wanneer in 2024 verzamelbrieven naar de Kamer worden gestuurd

Indiener L. Boeve , griffier

Brief regering

26643-1112 Verzamelbrief Digitalisering december 2023

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

21501-02-2772 Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie (wordt omgezet naar een SO)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Notaoverleg Digitalisering

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00