Motie : Motie van het lid Mohandis c.s. over onderzoeken op welke wijze "de bibliotheek op school" duurzaam verankerd kan worden

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31293-709 Voortgang Masterplan basisvaardigheden

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

33846-71 Stand van zaken versterken van het stelsel van openbare bibliotheken

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00