Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Hagen c.s. over met Tata Steel en de provincie Noord Holland onderzoeken of vooruitlopend op het groenstaalplan extra milieu- en gezondheidswinst te realiseren is (t.v.v. 28089-229)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Kiki Hagen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Raoul Boucke, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Kauthar Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 125
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
G√ľndogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28089-266 Milieuproblematiek Tata Steel

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

28089-246 Milieuproblematiek Tata Steel

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om aanvullende informatie betreffende de afspraken met Tata Steel

Indiener D.S. Nava, griffier

Brief regering

32813-1082 Afspraken met Tata Steel Nederland over CO2-reductie en verbetering leefomgeving

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Verduurzaming Industrie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Externe Veiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Externe veiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00