Motie : Motie van het lid Palland c.s. over een juridisch kader waaronder het inzetten van bijstandsgeld voor begeleiding en scholing van mensen uit de bijstand effectief en verantwoord is

Download

Indieners

Naar boven