Motie : Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het Nederlandse IMVO-wetsvoorstel volledig in lijn brengen met de OESO-richtlijnen

Download

Indieners

Activiteiten

Tweeminutendebat RBZ/Handel (CD d.d. 31/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:15
Naar boven