Motie : Motie van de leden Bontenbal en Van Ginneken over verschillende scenario’s voor de stimulering van duurzame mobiliteit na 2025 voorleggen aan de Kamer

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 122
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
CDA 14
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
SGP 3
DENK 3
Volt 2
BBB 1
Omtzigt 1
Fractie Den Haan 1
Gündogan 1
BIJ1 1
Tegen
PVV 17
FVD 5
Groep Van Haga 3
JA21 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om geen onomkeerbare stappen inzake wijziging Besluit activiteiten leefomgeving en Omgevingsbesluit

Indiener J. Rijkers, griffier

Brief regering

32813-1080 HADK-analyse emissievrije personenauto's 2022

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

33118-234 Antwoorden op vragen commissie over de voorhang wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit (Kamerstuk 33118-231)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31305-352 Voortgang Duurzaam Vervoer

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD d.d. 31/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00
Naar boven