Motie

Motie van het lid Koekkoek c.s. over een voorrangspositie voor kinderen bij overplaatsing naar kleinschalige asielopvang

Download Download

Indieners