Motie (gewijzigd/nader)
Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Motie van het lid Amhaouch c.s. over bij de aanpak regeldruk expliciet aandacht hebben voor interdepartementale samenwerking (t.v.v. 29515-470)

Download Download

Ondertekenaars