Motie

Motie van het lid Leijten over het wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer opnieuw ter advisering bij de Raad van State aanbieden

Download Download

Indieners