Motie

Motie van de leden Van Houwelingen en Jansen over doorgaan met de gaswinning en Groningers ruimhartig compenseren

Download Download

Indieners