Motie : Motie van het lid Kathmann c.s. over een integraal plan voor duurzame digitalisering

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Barbara Kathmann, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Joris Thijssen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-1196 Actieplan Duurzame Digitalisering

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

26643-1197 Verzamelbrief Digitalisering juni 2024

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een commissiedebat

26643-1177 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 maart 2024, over duurzaamheid en digitalisering

Indiener B.C. Kathmann, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief regering

26643-1097 Onderzoeken duurzaamheid en digitalisering

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

26643-1005 Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van het lid Kathmann c.s. over een integraal plan voor duurzame digitalisering (Kamerstuk 36200-VII-71)

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

36200-VII-150 Appreciatie van moties, ingediend tijdens Wetgevingsoverleg van 14 november, over de begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:29

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Duurzaamheid en digitalisering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:06

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30