Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van Baarle c.s. over mensenrechtenschendingen door China scherper veroordelen en de situatie van de Oeigoeren helpen verbeteren

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Stephan van Baarle, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N. G√ľndogan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Kati Piri, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35207-77 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over China

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

35207-61 Ontwikkelingen Chinabeleid: een verschuiving van de balans

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Debat over de Europese top van 20 en 21 oktober 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 12:46

China

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00