Motie : Motie van de leden Smals en Van Beukering-Huijbregts over de verruimde werkkostenregeling inzetten om een onbelaste meerurenbonus mogelijk te maken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de krapte op de arbeidsmarkt

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:15