Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Wassenberg c.s. over indicatoren op het gebied van emancipatie jaarlijks meenemen in het OCW-jaarverslag (t.v.v. 36100-VIII-20)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Mohammed Mohandis, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Stephan van Baarle, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023 (Kamerstuk 30420-386)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

30420-386 Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

36200-VIII-227 Voortgang aanpassing niet-financiƫle informatie in begroting OCW 2024 en later

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Emancipatie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30