Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van Nispen over het nader uitwerken van het herstelrecht vanuit het perspectief van het slachtoffer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29279-732 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Arbitrage, mediation en herstelrecht

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

29279-721 Voortgang van herstelrecht

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Tweeminutendebat slachtofferbeleid (CD 1/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Arbitrage, mediation en herstelrecht

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20