Statenpassage

Motie : Motie van het lid Amhaouch c.s. over het huidige financieringsinstrumentarium geschikt maken voor getroffen bedrijven als gevolg van de oorlog in Oekraïne

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  M. Amhaouch, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.J. Klink, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Dion Graus, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32637-529 Toetsingskader risicoregelingen voor Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL)

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

29023-354 Aanvullende maatregelen energierekening

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

32637-502 Mkb-financiering: knelpunten en acties

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) 1e TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:29

Tuinbouw en Visserij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14