Motie : Motie van het lid Van der Lee c.s. over wettelijke verankering van de formeel onafhankelijke positie van de IBTD

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Nilüfer Gündoğan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Olaf Ephraim, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Liane den Haan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Laurens Dassen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sylvana Simons, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Farid Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Joost Eerdmans, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31490-325 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2022, over Functioneren Rijksdienst

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

31490-323 Kabinetsreactie brede evaluatie organisatiekaders van overheidsorganisaties op afstand

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

31066-1097 Toelichting op de aangenomen moties ingediend tijdens het tweeminutendebat over de ministeriële regeling Inspectie Belastingen Toeslagen en Douane (IBTD)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Functioneren Rijksdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:23

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30
Naar boven