Motie : Motie van het lid Valstar c.s. over pilots voor het versneld overgaan tot aanschaf van materieel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.J. Valstar, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Derk Boswijk, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27830-425 Munitieproductie

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Brief regering

27830-418 DMP-A behoeftestelling programma FOXTROT

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Verslag van een commissiedebat

27830-416 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2023, over Materieel

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

27830-395 Aanvulling inzetvoorraad munitie

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Brief regering

27830-392 Resultaten verwervingsvoorbereidiing Raketartillerie

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Verslag van een commissiedebat

27830-386 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 januari 2023, over Verzameldebat Defensie

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

27830-383 A/D-brief project ‘MQ-9 SIGINT/ESM capaciteit’

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Brief regering

27830-379 Wendbaarheid ‘voorzien-in’ proces materieel

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Brief regering

27830-376 Project ‘Raketartillerie’

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Verslag van een schriftelijk overleg

26231-35 Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage Industrieel Participatie beleid 2019-2020 (Kamerstuk 26231-33)

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen en antwoorden

36124-2 Lijst van vragen en antwoorden over de Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Lijst van vragen en antwoorden

36143-5 Lijst van vragen en antwoorden over de Tweede incidentele suppletoire begrotingen Defensie: versnelling aanschaf militair materieel F-35 en MQ-9 (Kamerstukken 36143-36144-3)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de versnelling investeringsprojecten F-35 en MQ-9 (Kamerstuk 26488-468)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Tweede incidentele suppletoire begrotingen Defensie: versnelling aanschaf militair materieel F-35 en MQ-9

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon -aanbieding feitelijke vragen versnelling aanschaf militair materieel F-35 en MQ-9

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - aanbieding feitelijke vragen versnelling investeringsprojecten f-35

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief regering

22054-367 Update levering militaire goederen Oekraïne

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Brief regering

36143-3 Tweede incidentele suppletoire begrotingen Defensie: versnelling aanschaf militair materieel F-35 en MQ-9

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Brief regering

26488-468 Versnelling investeringsprojecten F-35 en MQ-9

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Brief regering

34225-38 Reactie rapport Auditdienst Rijk bij eerste voortgangsrapportage programma vervanging onderzeebootcapaciteit

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Brief regering

35925-X-84 Voortgang van de uitvoering van de motie van het lid Valstar c.s. over pilots voor het versneld overgaan tot aanschaf van materieel (Kamerstuk 35925-X-70)

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Materieel Defensie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Versnelde aanschaf Defensiematerieel

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Personeel/Materieel Defensie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 15:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Verzameldebat Defensie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00