Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Van Ginneken en Alkaya over opname van de Lelylijn in het TEN-T extended kernnetwerk (t.v.v. 35925-A-54)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29984-1164 Voortgang TEN-T Spoor

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29984-1124 Ontwikkelingen internationaal personenvervoer per spoor

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-33-983 Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda van de Transportraad van 5 december 2022 (Kamerstuk 21501-33-980)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

22112-3532 Voortgangsbrief Trans-Europees Vervoersnetwerk (TEN-T), spoorvervoer

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

34682-98 Uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Brief regering

35925-A-76 Uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving in relatie tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (het MIRT)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Ruimtelijke Ordening

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Transportraad op 5 december 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Internationaal spoor

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Internationaal spoor

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Transportraad op 4 december 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00