Motie : Motie van het lid Kathmann c.s. over de onderbesteding van de RMT's ook inzetten voor de doelgroep uit het breed offensief

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Barbara Kathmann, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.H. (Sylvana) Simons, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Senna Maatoug, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun (Kamerstuk 35420-513)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35420-513 Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

29544-1154 Verslag van een schriftelijk overleg over het actieplan Dichterbij dan je denkt - korte termijn aanpak krapte (Kamerstuk 29544-1094)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Tweeminutendebat Participatiewet/Breed Offensief (CD d.d. 23/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:50

Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14