Motie : Motie van het lid Van Ginneken c.s. over het afschermen van vestigingsadressen als deze overeenkomen met het woonadres

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.H. Simons, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Henri Bontenbal, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L. van Raan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Queeny Rajkowski, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Barbara Kathmann, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Don Ceder, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Marieke Koekkoek, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang Datavisie Handelregister (Kamerstuk 32761-240)

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

32761-244 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken onderzoek naar autorisatiebeheer Handelsregister (Kamerstuk 32761-219)

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief regering

32761-240 Voortgang Datavisie Handelregister

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32761-225 Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel van 3 februari 2022, over afscherming adressen in het handelsregister

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel (CD d.d. 03/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Voortgang Datavisie Handelregister (32761-240)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45